1.Horja banggal na pansing ,tadah ni tonduy in.
ulang adong na tading,roh ma bai Tuhan in
ai daging ni Tuhan Jesus ,ruti na pansing in.
ampa daroh na madurus i numon na pansing

2. Dunia na gok dousa gok paruntolon do,horahan ,
lohei,porang manosak do tongtong.
ai daging ni Tuhan Jesus ruti na pansing in.
ampa daroh na madurus i numon na pansing

3. Huidah hadameion,bai silangMu Tuhan
nasai tong manondangkon sinondang na lam lam.
ai daging ni Tuhan Jesus ,ruti na pansing in.
ampa daroh na madurus i numon na pansing