1.Na mardalan do ganupan na porsaya in.
lao marayak hasusuran,in ma surga in.
Jesus, Jesus sai bobahon ma .
Ulang sonto bai horbangan ge sompit pe in

2. Ai sompit tumang do dalan, lao hu surga,
tapi sonang do ganupan ,na ondos ujin.
Jesus, Jesus sai bobahon ma.
Ulang sonto bai horbangan ge sompit pe in

3.Parmaraan, hangaluton lang habiarin.
Tuhan in do marmuduhon sonang ham ijin.
Jesus, Jesus sai bobahon ma.
Ulang sonto bai horbangan ge sompit pe in

4.Malas uhur ni na monang na tahan ijin.
Ai dapotsi hagoluhan sadokah ni in.
Jesus, Jesus sai bobahon ma.
Ulang sonto bai horbangan ge sompit pe in