1. Sai puji ma Tuhan tongon, na marmuduhon goluhta on.
Dodingkon ma goran-Ni tongtong na manobus hita pardousa on.
Amen, haleluya, sai puji Tuhan Naibatanta na sangap in.

2. Seng dong songon-Si i tanoh on, na mangurupi hita tongtong
Ihopkop do ganup hita on, seng adong na tading humbanta on
Amen, haleluya, sai puji Tuhan Naibatanta na sangap in.

3. Halani ai sai jalo ma in, panghopkop ni Tuhan Jesus in
Ulang parsoya-soya be in, haluahon nabinoban-Ni in
Amen, haleluya, sai puji Tuhan Naibatanta na sangap in.