1.Bai parroh ni gilumbang, na laho mangkaromhon,
mambahen lang sonang, au mandapotkon labuhan in
Pitah Goran-Mu do Tuhan, na boi mangurupi.
Pitah Goran-Mu do Tuhan, na boi mangurupi.

2. Anggo lang rapkon Tuhan, usih bai layang-layang,
na rotap talini, na kahou nari goluhniin
Pitah Goran-Mu do Tuhan, na boi mangurupi.
Pitah Goran-Mu do Tuhan, na boi mangurupi.

3. Malas tumang uhurhu, anggo rapkon Tuhanku,
halani holong-Ni, manogu au hu lambung-Ni in
Pitah Goran-Mu do Tuhan, na boi mangurupi.
Pitah Goran-Mu do Tuhan, na boi mangurupi.